Огінський Святослав Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: голова Кодимської районної державної адміністрації Одеської області
Склад корупційного правопорушення: Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів
Вид покарання (стягнення): Апеляційну скаргу прокурора Кодимського району Поченюка С.В. задовольнити, постанову Кодимського районного суду Одеської області від 28 лютого 2013 року згідно якої провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення, передбачене ст. 172-7 КУпАП та ст. 14 ч. 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно Огінського С.В. — скасувати. Прийняти нову постанову, якою визнати Огінського Святослава Віторовича винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-7 КУпАП та піддати його стягненню у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 1700 грн.
Дата судового рішення: 2013-04-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.