Бурдин Ірина Семенівна

0

Місце роботи: Клубівецька сільська рада
Посада: головний бухгалтер.
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою, шляхом зловживання свої службовим становищем, повторно вчинила привласнення та розтрату комунального майна (коштів). Крім того, підсудна Бурдин І.С., будучи службовою особою вчинила службове підроблення, тобто внесла до офіційних документів завідома неправдиві відомості, а також склала та видала завідомо неправдиві документи.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 ч. 1 КК України, остаточно визначити покарання підсудній Бурдин Ірині Семенівній за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням –три роки обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади наділені адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими обов’язками строком на два роки. На підставі ст.75 КК України засуджену Бурдин І.С. від відбування призначеного судом основного покарання звільнити з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Звільнення засудженої Бурдин І.С. від відбування основного покарання з випробовуванням, на підставі ст. 75 КК України, не звільняє останню від відбування призначеного їй судом додаткового покарання.
Дата судового рішення: 2011-05-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.