Недопрядко Геннадій Якович

0

Місце роботи: ТОВ "Совкувейт ЛТД"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Грубе порушення законодавства про працю та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): За ст. 172 ч.1 КК України –позбавити права обіймати посади керівника підприємств з організаційно-розпорядчими функціями строком на 3 ( три) роки, за ст. 366 ч.1 КК України –штраф в сумі 800 ( вісімсот) гривень. Відповідно до ч.3 ст. 72 КК України покарання належить виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2011-08-17
Номер судового рішення: 1-6
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.