Галкін Євген Олексійович

0

Місце роботи: Управління технічного нагляду, охорони праці та пожежної безпеки Державної інспекції сільського господарства в Сумській області
Посада: головний спеціаліст відділу технічного нагляду
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто дає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненими повторно, поєднаними з вимаганням неправомірної вигоди, та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.75 КК України Галкіна Євгенія Олексійовича звільнити від відбування основного покарання з випробуванням та встановленням іспитового строку на 2 роки, зобов’язавши його відповідно до п. 2, 3, 4 ч. 1 ст.76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти їх про зміну місця проживання чи роботи та періодично з'являтися до них для реєстрації. Відповідно до положень ст.ст.72, 77 КК України додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади в правоохоронних, контролюючих органах, органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 2 (два) роки — виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2014-07-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.