Гритчук Галина Василівна

0

Місце роботи: Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Посада: доцент кафедри іноземних мов і країнознавства Інституту туризму
Склад корупційного правопорушення: Одержання службовою особою в будь — якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабара будь — якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, як пособник.
Вид покарання (стягнення): Керуючись ст. 75 КК України, звільнити засуджену Гритчук Г.В. від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк — 1 (один) рік.
Дата судового рішення: 2012-04-12
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.