Пешнін Ігор Анатолійович

0

Місце роботи: ПП «Сектор-Плюс»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Навмисне ухилення від сплати податків, які включені в систему оподаткування, уведених у встановленому законом порядку, вчинене посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності приватної форми власності, що спричинило фактичне ненадходження в бюджет коштів у великому розмірі; службове підроблення- навмисне внесення в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, підроблення документів, а також складання й видача свідомо неправильних документів, вчиненні посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності приватної форми власності.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України Пешніна Ігоря Анатолійовича звільнити від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі з випробним терміном на два роки.
Дата судового рішення: 2012-06-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.