Климчук Олександр Олександрович

0

Місце роботи: Жовтнева районна в м. Дніпропетровську рада
Посада: Головний спеціаліст відділу економіки й соціального розвитку
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому по попередній змові групою осіб; зловживання владою, тобто навмисному, з корисливих спонукань використанні посадовою особою влади всупереч інтересам служби, що заподіяв істотну шкоду державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 КК України призначити Климчук Олександру Олександровичу покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначивши остаточне покарання у вигляді одного року й шести місяців обмеження волі, з позбавленням права займати посади в органах місцевого самоврядування строком на один рік і штрафу в дохід держави в сумі п'ять тисяч гривень.У відповідності зі ст.75, 76 КК України звільнити Климчук Олександра Олександровича від відбування основного призначеного покарання у вигляді обмеження волі, якщо він протягом річного випробного терміну не звчинить нового злочину, буде періодично з’являтися в орган кримінально-виконавчої інспекції для реєстрації й повідомляти цей орган про зміну місця свого проживання.
Дата судового рішення: 2012-05-15
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.