Христук Ольга Володимирівна

0

Місце роботи: Менчільське лісництво державного підприємства «Осмолодське лісове господарство»
Посада: старший майстер
Склад корупційного правопорушення: Христук О.В., вчинила службове підроблення, тобто будучи службовою особою, внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, склала і видала завідомо неправдиві документи і таким способом, використала своє службове становище всупереч інтересам служби для незаконного обернення майна на користь третіх осіб, тобто заволоділа чужим майном, яке перебувало у її віданні шляхом зловживання службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України остаточне покарання Христук О.В. визначити шляхом часткового складання призначених судом покарань та призначити обмеження волі строком на один рік і штраф у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням адміністративно – господарських та організаційно – розпорядчих функцій на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності строком на два роки.
Дата судового рішення: 2012-07-30
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.