Коцуконь Поліна Кіндратівна

0

Місце роботи: ДЗ «Шевченківська санітарно-епідеміологічна станція на Одеській залізниці»
Посада: черговий помічник лікаря-епідеміолога санітарно-контрольного пункту.
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача завідомо неправдивих документів, а також зловживання службовим становищем, тобто умисне, в особистих інтересах, використання службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам
Вид покарання (стягнення): Відповідно до з ч. 1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити Коцуконь П.К. покарання, з застосуванням ст. 69 КК України, у виді 7 місяців виправних робіт з відрахуванням 10 % її щомісячного заробітку в дохід держави без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без штрафу;
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.