Саргсян Світлана Вікторівна

0

Місце роботи: 
Посада: головний бухгалтер Великомедведівської сільської ради Красилівського району
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити його у виді обмеження волі на строк 3 роки, з позбавленням права обіймати на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посаду головного бухгалтера строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК України Саргсян Світлану Вікторівну звільнити від відбування основного покарання у виді обмеження волі і встановити їй іспитовий строк тривалістю 2 роки. На підставі ст.76 КК України зобов’язати Саргсян Світлану Вікторівну не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання і роботи та періодично з'являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.
Дата судового рішення: 2012-09-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.