Василюк Віктор Сергійович

0

Місце роботи: ВПМ ДПІ в Сімферопольському районі
Посада: начальник відділення розкриття злочинів у базових галузях економіки
Склад корупційного правопорушення: Організація вимагання і отримання хабара
Вид покарання (стягнення): Визнати Василюка Віктора Сергійовича винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 368 КК України, та призначити йому покарання у вигляді у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно – розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на строк 2 (два) роки, з конфіскацією всього особисто йому приналежного майна. Зарахувати Василюку в строк відбування призначеного покарання строк перебування його під вартою в період з 28.12.2010 р. по 08.09.2011 р.
Дата судового рішення: 2012-02-28
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.