Литвиненко Олександр Олександрович

0

Місце роботи: Сумський РВ УМВС України в Сумській області
Посада: помічник оперативного чергового чергової частини
Склад корупційного правопорушення: Литвиненко О.О. скоїв умисні дії, які виразилися у перевищенні влади або службових повноважень та умисні дії, які виразилися у складанні та видачі завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю цих злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити Литвиненко Олександру Олександровичу покарання у виді обмеження волі на строк один рік шість місяців з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади в органах, які входять до структури Міністерства внутрішніх справ України на строк два роки. На підставі ст.75 КК України звільнити Литвиненко Олександра Олександровича від відбування призначеного основного покарання – обмеження волі з випробуванням з іспитовим строком один рік.
Дата судового рішення: 2012-10-08
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.