Кірюхін Олександр Петрович

0

Місце роботи: ПП «Алекс-строй-сервіс»
Посада: директор та засновник
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; службове підроблення, кваліфікуючими ознаками якого є: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей; видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 75 КК України звільнити Кірюхіна Олександра Петровича від відбування покарання з випробуванням , встановивши іспитовий строк 1 рік 6 місяців. На підставі п. 3 ст. 76 КК України, зобов’язати його повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2014-09-23
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.