Осадчий Олег Михайлович

0

Місце роботи: Артемівське комунальне підприємство «Флора"
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном в корисливих цілях шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): Осадчого О.М. визнати винним за ч.3 ст. 191 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням його права займати керівні посади в усіх сферах господарської діяльності терміном на 2 роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Осадчого О.М. від призначеного судом покарання у частині основного покарання з іспитовим строком на 2 роки, якщо він протягом іспитового строку не вчинить новий злочин.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.