Задесенєц Микола Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ «Меблева фабрика «Прем'єра»
Посада: начальник цеху м'яких меблів
Склад корупційного правопорушення: По попередній змові, групою осіб, повторно вчинив присвоєння, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): Визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України і призначити покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі.
Дата судового рішення: 2011-11-23
Номер судового рішення: 1-563/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.