Башмаков Віктор Миколайович

0

Місце роботи: Лозківська сільська рада
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Башмаков В.М. у вихідний день 21.06.2008 р. в приміщенні службового кабінету сільського голови Лозківської сільської ради Володимирецького району Рівненської області в с.Лозки Володимирецького району Рівненської області всупереч ч.2 ст.19 Конституції України, ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.ч.3, 6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»безпосередньо отримав від Романенка Вадима Івановича благодійний внесок в грошовій формі в розмірі 5000 грн. 00 коп. на розвиток села і територіальної громади без проведення господарських операцій по надходженню і зарахуванню вказаних грошових коштів до місцевого бюджету на відповідний рахунок Лозківської сільської ради Володимирецького району Рівненської області та їх фіксування у первинних документах, і цього ж дня одноособово розпорядився частиною цих коштів у розмірі 400 грн. 00 коп., позичивши їх Пампушику Олександру Герасимовичу без оформлення будь-яких документів
Вид покарання (стягнення): Покарання у виді обмеження волі строком на два роки з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням функцій представника влади та організаційно-розпорядчих функцій, строком на два роки.На підставі Закону України “Про амністію у 2011 році” від 08 липня 2011 року повністю звільнити засудженого Башмакова Віктора Миколайовича від основного покарання у виді обмеження волі строком на два роки.
Дата судового рішення: 2011-12-08
Номер судового рішення: № 1-11/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.