Греськів Ярослав Львович

0

Місце роботи: Білобожницька сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Греськів Я.Л., будучи Білобожницьким сільським головою, порушив спеціальні обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції, що встановлені ч.1 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію корупції»особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов»язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв»язку із прийняттям обіцянки-пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, Греськів Я.Л. отримав від жителя м. Чорткова Замрикіта О.Я. неправомірну вигоду в сумі 400 гривень за сприяння у наданні йому земельної ділянки.
Вид покарання (стягнення): Греськіва Ярослава Львовича визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172-2 КУпАП, ч.1 ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесяти) грн. в дохід держави.
Дата судового рішення: 2012-02-17
Номер судового рішення: 1916/614/2012
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-2. Порушення обмежень щодо використання службового становища

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.