Козолуп Ігор Миколайович

0

Місце роботи: Державна комісія з регулюгування ринків фінансових послуг України, м. Київ, вул. Грінченка, 3
Посада: начальник першого інспекційного відділу управління інспектування інспекційного департаменту
Склад корупційного правопорушення: 
Вид покарання (стягнення): 
Дата судового рішення: 2012-04-19
Номер судового рішення: 191-к
Кодекси: 
Статті кодексів: 

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.