Гудожникова Алла Іванівна

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Гудожникова А.І. своїми навмисними діями вчинила незаконне заволодіння яким-небудь способом паспортом або іншим важливим особистим документом і підробку документа, видаваною установою, що мають право видавати або засвідчувати такі документи права, що надає, з метою використання його підроблювачем або іншою особою, вчинене по попередній змові групою осіб, а також –використання завідомо підробленого документа й пособництво в розтраті чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинене по попередній змові групою осіб.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України, при призначенні покарання по сукупності злочинів, шляхом часткового додавання призначених покарань, остаточно визначити засудженої Гудожниковой А.І. до відбування покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 1 місяць. У порядку ст.ст.75, 76 КК України, звільнити засуджену Гудожникову А.І. від відбування призначеного покарання, з випробуванням строком на 3 (три) роки, за умови не здійснення нею протягом зазначеного строку випробування нового злочину й виконання покладених на неї обов'язків — не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, а також періодично бути на реєстрацію в зазначену інспекцію й повідомляти про зміну місця проживання.
Дата судового рішення: 2012-05-14
Номер судового рішення: 1527/1-127/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.