Гузик Андрій Васильович

0

Місце роботи: "Криворізької автомобільної школи № 1 Товариство сприяння обороні Україні" в м. Кривий Ріг.
Посада: механік.
Склад корупційного правопорушення: Замах на підбурювання до дачі хабара посадовій особі, а також отримання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
Вид покарання (стягнення): Остаточне покарання Гузик А.В. у відповідності до ст. 70 ч.1 КК України призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим-у вигляді ДВОХ (2) років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого від відбування покарання з випробувальним строком на ОДИН (1) рік.
Дата судового рішення: 2012-02-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.