Гречківський Микола Якимович

0

Місце роботи: Писарівська дитяча музична школа
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службове підроблення, тобто складання та видача завідомо неправдивих документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України Гречківському Миколі Якимовичу призначити покарання, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій та розпорядженням матеріальними цінностями, строком на один рік. Згідно ст. 75 КК України Гречківського Миколу Якимовича звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік в частині основного покарання.
Дата судового рішення: 2012-05-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.