Рева Віталій Борисович

0

Місце роботи: ТОВ «Компанія «Стілтайм», ТОВ «Дельтакомс»
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності ( юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинено повторно, що заподіяло великий матеріальний збиток державі, організованою групою; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, а також складання й видача свідомо неправильних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинено організованої групою.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання быльш суворим визначити Реві В.Б. остаточний захід покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, строком на 2 (три) роки, без штрафу. На підставі ст.75 КК України звільнити Реву В.Б. від відбування покарання, якщо він протягом випробного терміну 3 роки не вчинить нового злочину й виконає покладені на нього обов'язки.
Дата судового рішення: 2012-07-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.