Вавринюк Роман Васильович

0

Місце роботи: 
Посада: приватний підприємць
Склад корупційного правопорушення: Грубо порушив законодавство про працю: використовував найману працю потерпілої без укладення трудової угоди. Чим позбавив права на трудовий стаж, на відпустку і соціальний захист по досягненню пенсійного віку. Крім цього, у звіти, форма яких затверджена наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599, які є обов"язковими офіційними документами, умисно вніс завідомо неправдиві відомості про відсутність у нього найманої праці; та не утримав і не перерахував з зарплати потерпілої до бюджету 1561,46 грн.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, при сукупності злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді штрафу в сумі 1000 грн
Дата судового рішення: 2012-07-16
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.