Іванов Віталій Сергійович

0

Місце роботи: ТОВ «Таяр»
Посада: Директор
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння й розтрата чужого майна шляхом зловживання посадовою особою службовим становищем, в особливо великих розмірах; перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, тобто навмисне вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих йому прав або повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки для інтересів юридичних осіб; службове підроблення, що спричинили тяжкі наслідки, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей, інше підроблення документів, а також видача свідомо неправильних документів, що спричинили тяжкі наслідки; розтрата чужого майна посадовою особою шляхом зловживання службовим становищем, вчинена повторно.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч.1 ст.70 КК України призначити Іванову В.С. остаточне покарання по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим у вигляді 3 (трьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями строком на 3 (три) роки, з конфіскацією всього особисто приналежного йому майна, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі.
Дата судового рішення: 2012-05-21
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.