Бондаренко Віталій Вікторович

0

Місце роботи: ТзОВ "СтанВіт"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Ухилення від повернення в Україну у передбачений законом строк виручки в іноземній валюті, тобто скоєнні злочину передбаченого ст. 207 ч.1 КК України та умисне з корисливих мотивів, в інтересах третіх осіб, використанні свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним інтересам держави, тобто скоєнні злочину передбаченого ст. 364 ч.1 КК України.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань визначити остаточне покарання – один рік шість місяців виправних робіт у ТзОВ "СтанВіт" із стягненням на користь держави щомісячно 20-ти відсотків від заробітку, без позбавлення права обіймати керівні посади на підприємствах всіх форм власності.
Дата судового рішення: 2012-05-24
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.