Лисенко Сергій Васильович

0

Місце роботи: Відділ земельних ресурсів у Дніпропетровськом районі Дніпропетровської області
Посада: Заступник начальника
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто в інтересах третіх осіб використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, чим заподіяна істотна шкода охоронюваним законом державним інтересам; зловживання службовим становищем, тобто в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що привело до настання тяжких наслідків; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомостей, а також видача свідомо неправильних документів, що привело до настання тяжких наслідків.
Вид покарання (стягнення): На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 (три) року й 6 (шість) місяців з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями на підприємствах усіх форм власності строком на 3 (три) роки. На підставі ст.75 КК України звільнити засудженого Лисенко С.В. від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі за умови, що протягом 2 (двох) років випробного терміну він не вчинить новий злочин і виконає покладені на нього обов'язки
Дата судового рішення: 2012-07-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.