Кравченко Микола Миколайович

0

Місце роботи: Сумська дистанція електропостачання Південної залізниці
Посада: начальник.
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою склав завідомо неправдиві офіційні документи та своїми умисними діями, які виразились в умисному, в особистих корисливих інтересах, заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою становища в супереч інтересам служби, що заподіяло істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом повного складання призначених покарань остаточно визначити Кравченку Миколі Миколайовичу покарання у виді штрафу в дохід держави в сумі 5100 (п’ять тисяч сто) грн
Дата судового рішення: 2012-06-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.