Шельвах Віктор Юліанович

0

Місце роботи: Колективне підприємство "Трест Національний"
Посада: заступник директора
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою, особою вчинив службове підроблення, а саме склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ; та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, одержав неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах того, хто передає чи надає таку вигоду.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Шельваху В.Ю. остаточне покарання у виді одного року позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків строком на один рік шість місяців. На підставі ст. 71 КК України до покарання, призначеного за даним вироком, частково приєднати невідбуте покарання за вироком Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 25.05.2010 року і за сукупністю вироків визначити Шельваху В.Ю. остаточне покарання у виді трьох років одного місяця позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов’язків строком на один рік шість місяців.
Дата судового рішення: 2012-03-13
Номер судового рішення: 1306/1208/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.