Кірман Аркадій Михайлович

0

Місце роботи: ТОВ “Продсервіс”
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії, вчинені повторно, що виразились в умисному ухиленні від сплати податків, зборів, інших обов”язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, повторно, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; та як умисні дії, вчинені повторно, що виразились у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно за сукупністю злочинів визначити Кірману А.М. покарання — штраф у розмірі 25 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 425 000 грн. з позбавленням права займати посади, пов”язані з виконанням організаційно — розпорядчих та адміністративно — господарських обов”язків на підприємствах незалежно від форми власності строком на 3 роки з конфіскацією 1/2 частини всього особисто належного йому майна
Дата судового рішення: 2012-05-08
Номер судового рішення: 1-3/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.