Козяр Ігор –Михайло Федорович

0

Місце роботи: Соколівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Умисне використання службою особою службового становища всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам, шляхом підриву авторитету та престижу органу місцевого самоврядування, заподіянням збитків інтересам територіальної громади на загальну суму 147 168 грн. та як службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2011-07-14
Номер судового рішення: 1-98/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.