Станкевич Федор Андрійович

0

Місце роботи: Сільськогосподарський виробничий кооператив "Зоря"
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Будучи службовою особою використав свої службові обов'язки в інших особистих інтересах та інтересах третіх осіб всупереч інтересів служби, що спричинило істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму 63560,51 грн.; склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи; вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також склав і видав завідомо неправдиві документи повторно; надав завідомо неправдиву інформацію органам державної влади та банкам, з метою одержання дотацій та кредитів у разі відсутності ознак злочину проти власності повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити Станкевичу Федору Андрійовичу остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки з позбавленням права займати посади, пов'язані з наділенням організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі п."е" ст.1 Закону України "Про амністію" звільнити засудженого Станкевича Федора Андрійовича від подальшого відбування основного покарання.
Дата судового рішення: 2011-10-27
Номер судового рішення: 1-17/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.