Хникін Сергій Олексійович

0

Місце роботи: 
Посада: підприємець
Склад корупційного правопорушення: Фіктивне підприємництво, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненими повторно, організованою групою, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, умисне ухилення від сплати податків, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Хникіну С.О., покарання у вигляді 3 років 3 днів позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих повноважень та адміністративно-господарчих функцій строком на 2 роки, без конфіскації майна.
Дата судового рішення: 2011-11-21
Номер судового рішення: 1-276/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.