Федорова Валентина Миколаївна

0

Місце роботи: Правління Житлово-будівельного кооперативу «Битовик»
Посада: Голова правління.
Склад корупційного правопорушення: Своїми умисними діями Федорова В.Н. вчинила злочини, передбачені: ст. 364 ч. 2 КК України, – зловживанням службовим становищем, тобто умисне, в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді порушення прав членів ЖБК; ст. 366 ч. 1 КК України – службове підроблення, тобто складання і видача завідомо неправдивого документа; ст. 367 ч. 2 КК України – службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді порушення конституційного права громадян на житло.
Вид покарання (стягнення): За ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно – розпорядчих функцій, строком на 3 (три) роки. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити Федорову В.Н. від відбування покарання, з випробуванням. Встановити випробувальний термін в 3 (три) роки.
Дата судового рішення: 2012-02-01
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.