Бойчук Ольга Ярославівна

0

Місце роботи: Довговойнилівська сільська рада
Посада: сільський голова
Склад корупційного правопорушення: Бойчук О.Я. вчинила умисні дії, які виразились у незаконній приватизації комунального майна шляхом визначення її у спосіб, не передбачений законом та використання підроблених приватизаційних документів. Окрім того, Бойчук О.Я. вчинила умисні дії, які виразились у зловживанні службовим становищем, тобто в умисному, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду громадським інтересам, а також вчинила умисні дії, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні і видачі завідомо неправдивих документів.
Вид покарання (стягнення): Згідно ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання Бойчук О.Я. – 4000 /чотири тисячі/ грн. штрафу з позбавлення права займати адміністративні та організаційно-розпорядчі посади в органах місцевого самоврядування строком на 2 роки.
Дата судового рішення: 2012-03-28
Номер судового рішення: 908/814/2012
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.