Михайлов Ігор Матвійович

0

Місце роботи: Селянське фермерське господарство «Бессарабія»
Посада: Голова
Склад корупційного правопорушення: Вчинив самовільне заняття земельної ділянки, із заподіянням значної шкоди його законному власникові й, зловживши службовим становищем, заподіяв істотноъ шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Вид покарання (стягнення): У силу ст. 75 КК України звільнити Михайлова І.М. від відбування покарання у вигляді обмеження волі, призначеного по ч.1 ст. 364 КК України, з випробувальним строком на 1 рік. Випробний термін обчислювати з 06.02.2012 року. У відповідності зі ст. 72 ч.3 КК України призначені покарання по ч.1 ст. 197-1, ч.1 ст. 364 КК України виконувати самостійно.
Дата судового рішення: 2012-02-06
Номер судового рішення: 1-10/1529/12
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.