Кукушкин Олег Ігорович

0

Місце роботи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Північне Сяйво»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: зловживання повноваженнями, тобто навмисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки; перевищення повноважень, тобто навмисне здійснення посадовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми дій, що явно виходять за межі наданих йому повноважень, що спричинило тяжкі наслідки; службова підробка, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомість, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): покарання у вигляді позбавлення волі на строк 7 років, з позбавленням права займати посади, пов'язані з організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими функціями, на строк 3 роки із звільненням від вібрування основного покарання, з випробним терміном – 3 року.
Дата судового рішення: 2011-12-13
Номер судового рішення: 1-0117-171/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 365-1. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.