Венгер Олександр Вікторович

0

Місце роботи: ДПС БДПС м.Херсон УДАІ УМВС України в Херсонській області
Посада: старший інспектор
Склад корупційного правопорушення: зловживання владою, тобто умисне, з особистих інтересів використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та держави, вчинене працівником правоохоронного органу та службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей а також складання завідомо не правдивих документів.
Вид покарання (стягнення): За ст.ст.364 ч.3 – 69 КК України у виді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки без конфіскації майна. На підставі ст.54 КК України позбавити спеціального звання – старший лейтенант міліції, за ст.366 ч.1 КК України у виді 2 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки. На підставі ст.70 КК України шляхом поглинання більш суворого покарання менш суворим – остаточно призначити покарання у виді 3 років обмеження волі з поміщенням до кримінально-виконавчої установи відкритого типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці та з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2011-12-07
Номер судового рішення: 1-337/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.