Клочко Надія Миколаївна

0

Місце роботи: КП «Стройзаказ»
Посада: директор
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто навмисне використання посадовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави та внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдиві відомості.
Вид покарання (стягнення): Згідно зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді штрафу в дохід держави в розмірі 1 700 грн. з позбавленням права займати посади по здійсненню організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 року.
Дата судового рішення: 2011-10-07
Номер судового рішення: 1-193/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.