Фурикевич Андрій Орестович

0

Місце роботи: приватний підприємець
Посада: приватний підприємець
Склад корупційного правопорушення: Фурикевич А.О. вчинив грубе порушення законодавства про працю та службове підроблення
Вид покарання (стягнення): За ч.1 ст 172 КК України-550 грн штрафу; за ч.1 ст. 366 КК України-600 грн штрафу. На підставі ст. 70 КК України остаточне покарання призначити шляхом поглинання більш суворим покаранням менш суворого- 600 (шістсот)грн. штрафу.
Дата судового рішення: 2011-07-26
Номер судового рішення: 0907/1-749/2011
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.