Карнаух Валерій Ісайович

0

Місце роботи: ЗАТ «Елекомс»
Посада: На момент вчинення злочину: голова правління
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення та зловживання владою або службовим становищем.
Вид покарання (стягнення): За ч.2 ст.364 КК України і призначити йому покарання -3 (три) роки позбавлення волі, за ч.2 ст.366 КК України і призначити йому покарання-2 (два) роки позбавлення волі; На підставі ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання Карнауху Валерію Ісайовичу призначити-три роки позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити Карнауха Валерія Ісайовича від призначеного судом покарання з іспитовим строком на один рік, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину.
Дата судового рішення: 2011-07-06
Номер судового рішення: 1-130/11
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.