Комарницький Микола Йосифович

0

Місце роботи: Буковинське лісництво ДП "Боринське лісове господарство"
Посада: в.о. лісничого
Склад корупційного правопорушення: Комарницький М.Й. протягом із 01.07.2011 року по 14.09.2011 року, перебуваючи на посаді в.о. лісничого Буковинського лісництва ДП "Боринське лісове господарство", та бувши посадовою особою державної лісової охорони, порушив обмеження щодо зайняття підприємницькою діяльністю, а саме бувши 10.01.2008 року зареєстрованим як фізична особа-підприємець займався підприємницькою діяльністю.
Вид покарання (стягнення): адміністративне стягнення у виді штрафу в сумі 850 грн. із конфіскацією доходу від підприємницької діяльності в сумі 4296 грн. 94 коп.
Дата судового рішення: 2011-12-22
Номер судового рішення: 3-872/11
Кодекси: Кодекс України про адміністративні правопорушення
Статті кодексів: Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.