Матвійчук Володимир Ігорович

0

Місце роботи: ВТБ ОП «Шахта «Торецька»
Посада: начальник ділянки
Склад корупційного правопорушення: Розтрата чужого майна, шляхом зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно; складання й видача свідомо неправдивих документів ; складання й видача свідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити Матвійчук Володимиру Ігоровичу покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком на два роки й штрафом 4250 ( чотири тисячі двісті п'ятдесят) грн у дохід держави. Звільнити Матвійчук Володимира Ігоровича від призначеного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину а також виконає покладені на нього судом зобов'язання, передбачені ст. 76 КК України: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально – виконавчої системи, повідомляти орган кримінально – виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Дата судового рішення: 2012-10-03
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 366. Службове підроблення

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.