Самілик Юрій Миколайович

0

Місце роботи: ТОВ «Атлеш»
Посада: засновник
Склад корупційного правопорушення: Дії, вчинені організованою групою, якщо в приготуванні злочинів або їх здійсненні брали участь декілька осіб (три і більш), які заздалегідь зорганізувались в стійке об'єднання для вчинення злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи; організація здійснення зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми посадовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це заподіяло істотну шкоду державним інтересам, призвело тяжкі наслідки та організація здійснення незаконним заняттям рибним промислом, яки заподіяли істотну шкоду.
Вид покарання (стягнення): Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Самілику Ю.М. покарання у вигляді 175 000 (сто сімдесят пять тисяч) грн.. з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на 2 роки, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
Дата судового рішення: 2012-12-07
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.