Третяк Надія Миколаївна

0

Місце роботи: Калениківська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Зловживання службовим становищем, тобто умисне, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян; складання, видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити Третяк Надію Миколаївну остаточне покарання у вигляді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавлення права обіймати керівні та виборчі посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями терміном на 2 (два) роки та зі штрафом в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 грн., та з позбавленням 7 рангу 4 категорії (відповідно до ст. 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». На підставі ст. 75 КК України звільнити Третяк Надію Миколаївну від відбування основного покарання з випробуванням, надавши іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки. Відповідно до ч.1 п.п. 3, 4 ст.76 КК України, зобов’язати Третяк Надію Миколаївну повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з’являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію
Дата судового рішення: 2012-12-25
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.