Пономарьова Анна Василівна

0

Місце роботи: Маріупольська міська станція переливання крові
Посада: заступник головного лікаря з організації трансфузійної допомоги
Склад корупційного правопорушення: Неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого і несумлінного до них ставлення, що спричинило зараження двох чи більше осіб вірусом імунодефіциту людини; невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.
Вид покарання (стягнення): У відповідності зі ст.70 ч.1 КК України визначити покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, і відповідно до ч.3 ст. 70 КК України приєднати до основного покарання додаткові покарання, остаточно призначивши до відбування п'ять років позбавлення волі з позбавленням права займатися медичною діяльністю строком на два роки та з позбавленням права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими функціями строком на один рік
Дата судового рішення: 2012-01-13
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.