Поросюк Олександра Іванівна

0

Місце роботи: ДП «Богуновська еліта»
Посада: вагар
Склад корупційного правопорушення: Присвоєння й розтрата чужого майна, по попередній змові групою осіб; службове підроблення, тобто внесення посадовою особою в офіційні документи свідомо неправдивих відомістей.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточний захід покарання Поросюк Олександрі Іванівні призначити –чотири роки обмеження волі й призначити додаткове покарання шляхом поглинання меншого по строкові покарання більшим у вигляді позбавлення права займати посади з адміністративно-розпорядчими й фінансово-господарськими функціями на підприємствах з державною формою власності строком на 3 роки. На підставі ст. 75 КК України, звільнити Поросюк Олександру Іванівну від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, установивши випробний термін 1 (один) роки.
Дата судового рішення: 2012-06-20
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Інша стаття Кримінального кодексу України

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.