Крикатнюк Олександр Анатолійович

0

Місце роботи: НОД ВАТ "Райффайзен банк Аваль"
Посада: заступник начальника з питань малого та середнього бізнесу відділення «П'ятий океан»
Склад корупційного правопорушення: Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та складання завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки; одержання хабара, тобто одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар або в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене повторно.
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 1 рік 3 місяці. На підставі ст.75 КК України звільнити Крикатнюка А.А. від відбуття основного покарання з випробуванням строком на 3 роки.
Дата судового рішення: 2012-10-09
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.