Пелюгін Сергій Олександрович

0

Місце роботи: ВАТ «Мостобуд»
Посада: начальник відокремленого структурного підрозділу Мостозагону № 33
Склад корупційного правопорушення: Пелюгін С.О. будучи службовою особою, скоїв привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також своїми умисними діями вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити йому покарання 03 (трьох) років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 02 (два) року. На підставі п. «в» ст.1 Закону України «Про амністію в 2011 році», звільнити Пелюгіна С.О. від відбування призначеного покарання.
Дата судового рішення: 2012-08-17
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Частина друга статті 191 Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.