Гудзь Михайло Вікторович

0

Місце роботи: 
Посада: 
Склад корупційного правопорушення: Умисні дії Гудзь М.В., виразились у сприянні службовій особі Остапенку О.П. одержати від Гриценка Є.Г. хабар у вигляді 4 000 доларів США, що по курсу Національного банку України складає 31946,80 грн. та є значним розміром, за виконання в інтересах Гриценка Є.Г. та його довірителя Решітко Т.С. дій з використанням наданого Остапенку О.П. службового становища, органами досудового слідства правильно кваліфіковані за ч.5 ст.27; ч.2 ст.368 КК України.
Вид покарання (стягнення): Гудзь Михайла Вікторовича визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.368 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 13000 (тринадцяти тисяч) грн. на користь держави, без позбавлення права обіймати певні посади;
Дата судового рішення: 2012-10-31
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 368. Одержання хабара

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.