Токарчук Олександр Никонорович

0

Місце роботи: Великообзирська сільська рада
Посада: голова
Склад корупційного правопорушення: Токарчук О.Н. будучи службовою особою, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, підробив документи, а також склав та видав завідомо неправдиві документи
Вид покарання (стягнення): На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити до відбуття Токарчуку Олександру Никоноровичу 2 (два) роки обмеження волі з позбавлення права обіймати виборні посади в органах місцевого самоврядування, пов”язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій строком на 1 (один) рік 6 (шість) місяців. На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити засудженого Токарчука Олександра Никоноровича від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки
Дата судового рішення: 2011-12-27
Номер судового рішення: 
Кодекси: Кримінальний кодекс України
Статті кодексів: Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

Джерело інформації / Источник информации
Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення
Оприлюдненню на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень щодо яких судами прийняті відповідні рішення, які набрали законної сили, а також відомості про накладення дисциплінарних стягнень за корупційні правопорушення.
Сведения из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения
Обнародованию на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины подлежат сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений в отношении которых судами приняты соответствующие решения, вступившие в законную силу, а также сведения о наложении дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения.